Trợ niệm là gì?

Hòa Thượng Tịnh Không khai thị về các vấn đề: Trợ niệm là gì, vì sao phải trợ niệm, những ai cần phải trợ niệm

 

Thông điệp của nước (I) (Phần 1) Cuộc phỏng vấn với tiến sĩ Masaru Emoto

Vào tháng 5 năm 2002, một phóng viên của Zhengjian.net (Chánh Kiến Net) đã phỏng vấn tiến sĩ Masaru Emoto, chủ tịch Học viện Hội Hado Quốc tế (IHM) và là tác giả cuốn sách “Thông điệp của nước”. Con trai của tiến sĩ Emoto là người đã hiệp trợ phiên dịch.

 

Nhân quả: Sát sinh mang đên báo ứng vô cùng đau đớn

Vạn vật đều có linh, vậy nên sát sinh sẽ gây nên tội nghiệp rất lớn. Quả báo mà người sát sinh phải chịu là vô cùng đau đớn.